Goede Vrijdag Nu Startpagina

 

 

Goede Vrijdag nu

  

     “Gebruik je stem”

 

 Opening

 Tekst Kruisweg

 Statie 1   Veroordeling

 Statie 2   Geen Hulp

 Statie 3   Vallen

 Statie 4   Ontmoeting

 Statie 5 en 6 Helpen en troosten

 Statie 7   Vallen

 Statie 8   Troost

 Statie 9   Vallen

 Statie 10  Eigen ik laten zien

 Statie 11 Vast in jezelf

 Statie 12 Gebruik je stem

 Slotwoord

 

 

 

Vrijdag, 25 maart 2005


Viering Goede Vrijdag Nu:

 tekst naar het boek “Spijt” van Carry Slee

 

Vredeslied

Lied:  Alles wat ademt- Rob de Nijs

Vrede is ver, verder dan ooit

Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit.

Wat heeft de angst met ons gedaan,

Laat alles wat ademt in vrede bestaan.

 

Macht speelt met macht een dodelijk spel

Bang voor elkaar dreigen ze met de hel.

Leer nu of nooit samen te gaan:

Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Laat alles wat ademt in vrede bestaan.

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan

Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Laat alles wat ademt in vrede bestaan

 

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan

Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Laat alles wat ademt in vrede bestaan

Laat alles wat ademt in vrede bestaan

 

Openingswoord door Pastoor en Sascha.

 

Pastoor:

Welkom allemaal op deze bijzondere avond,

Goede  Vrijdag.

We gedenken de dood van Jezus.

Hij stierf voor ons omdat hij voor ons opkwam. Hij durfde zijn stem voor ons te laten klinken en protesteerde tegen alle vormen van geweld.

Het leven van Jezus is dan wel meer dan 2000 jaar geleden.

 

Sascha:

Maar ook nu , in 2005 is het belangrijk om je stem te laten horen. Niet door te schreeuwen en gemeen te zijn, maar door mensen te steunen en te bemoedigen.

Dat dit niet vanzelfsprekend  is,

horen we vanavond.

Ook in onze tijd zijn veel jongeren en volwassenen

de dupe van pesterijen en geweld.

 

Pastoor:

Wij willen de boodschap van Jezus niet verloren

laten gaan en luisteren naar wat Hij ons in deze tijd nog te zeggen heeft.

 

Sascha:

Dat de dood uiteindelijk niet het laatste woord heeft, maar aan kan zetten tot leven en actie.

Laten we daarom onze stemmen nu rusten en zetten we onze oren, ogen en hart open voor wat er komen gaat.

Tekst Kruisweg: Marianne van de Weert.

Wiesje

Als ik in mijn vriendengroep kijk,

zo met jongeren onder elkaar

wordt er eigenlijk niet veel over het geloof gesproken.

Het geloof lijkt zo ver van de dagelijkse levenssituatie af te staan, zegt men dan..

Al lijkt de lijdensweg die Jezus ruim tweeduizend jaar geleden heeft afgelegd, nog veel op een situatie die in deze tijd nog speelt.

Jezus, geboren in een kribbe in Bethlehem,

de koning van de joden. De zoon van God.

Hij reed op een ezel en werd geprezen en toegejuicht met palmtakken.

Anderen zagen hem als een bedreiging of vonden hem gewoon anders.

Weer anderen liepen met de menigte mee.

Verraden door Judas, verloochend door Petrus.

Zijn leerlingen, zijn vrienden!

Goede Vrijdag, Jezus werd gekruisigd.

Dit jaar op Goede Vrijdag wordt het verhaal verteld van Jochem, Jochem was ook anders...


Statie 1. Veroordeling.

 

Wiesje.

Geloven doe je niet alleen, maar samen! Jochem stond er praktisch alleen voor.
Hij geloofde niet meer, maar hoopte alleen...

David (Roger)

 

We hebben het voor elkaar; Jochem is niet meer.

Hij is nu weliswaar verlost van zijn zware last maar zijn ouders blijven toch maar met een heel groot verdriet achter.

Zij wisten niet eens wat er op school allemaal speelde want Jochem wilde hen niet tot last zijn met zijn problemen.

Deze familie Steenman was al eens verhuisd vanwege het gepest op school en mevrouw Steenman had al eens een licht hartinfarct gehad omdat het haar allemaal teveel werd.

En daarom had Jochem er voor gekozen hun maar niet te vertellen dat hij wederom gepest werd op school.

Onze klas blijft nu achter met een lege stoel in het lokaal maar vooral ook met een keigroot schuldgevoel…..

Ieder van ons, op zijn/haar eigen manier,

heeft namelijk schuld aan het overlijden van Jochem.

Niet alleen Sanne, Justin en Remco  door hun dagelijkse gepest, maar ook degenen die alles aangehoord en gezien hebben zonder voor Jochem op te komen hebben schuld aan zijn overlijden.

Jochem zelf was namelijk niet bij machte om voor zichzelf op te komen en dat maakte hem een gemakkelijk slachtoffer.

Waarom kon Jochem niet een vreedzaam leven leiden en zijn eigen gangetje gaan?

 

Statie 2: Geen hulp.

 

Wiesje

Jezus aanwezigheid werd niet door iedereen gewaardeerd, sommigen verafschuwde hem.

Maar waarom, vormde hij in hun ogen een bedreiging?

Jochem, was er dan echt niemand met een andere mening over de pesterijen?

 

Jochem (Joep)

Waarom………., dat snap ik nog steeds niet.

Waarom was er niemand die het voor me opnam?

Ik heb echt wel aangegeven dat het me teveel werd allemaal.

Zou Worteltaartje het echt niet gezien hebben dat ik tijdens haar les huilde?
En dan David; ik heb hem letterlijk om hulp gevraagd maar hij was te druk met zijn eigen sores.

Ik kan toch niet in mijn eentje opboksen tegen de rest?

Ik kan het echt niet alleen hoor.

 

Lied:   Ik kan het niet alleen- de Dijk

 

elke morgen                 ik heb het geprobeerd

elke middag                 gedaan wat ik kan

elke avond                   maar alles gaat verkeerd

iedere nacht                ik ben ook maar een man

stel dat ik er wel          en ik kan het niet alleen

maar jij er niet was      dan was morgen

elke morgen morgen waarschijnlijk weer zo’n dag 's middags

‘s avonds

o ik kan het niet           maar vooral 's nachts

ik kan het niet              stel dat ik er wel

ik kan het niet              en jij er niet was

ik kan het niet alleen    dan was morgen

morgen waarschijnlijk weer zo’n dag

en ik kan het niet         ik kan er niet omheen  

en ik kan het niet         ik kan het niet             

ik kan er niet omheen   ik kan het niet alleen   

ik kan het niet              ik kan het niet alleen

 

Statie 3: Vallen.

 

Wiesje.

Een spotkrans van doornen werd gevlochten, en op zijn hoofd gedrukt. De doornen veroorzaakten diepe wonden, het bloed liep langs zijn gezicht. Jezus droeg het kruis, zijn kruis en viel eronder neer..

Jochem werd vernederd, keer op keer.

Verloor zijn zelfrespect en -vertrouwen steeds een beetje meer.

 

Remco en Justine (Perry en Teuntje)

De eerste keer dat we Jochem flink te pakken hadden was toen we met zijn allen zijn kleren weg hadden gehaald toen hij stond te douchen. Onze gym- en tevens klassenleraar Tino van Dijk heeft toen de deur van de gymzaal op slot gedaan in de veronderstelling dat iedereen naar buiten was voor de klassenfoto.

Jochem stond dus uiteindelijk niet op de klassenfoto en dat was precies de bedoeling.

Zelfs in de schuur zou hij buiten de boot vallen

met zijn dikke verschijning.

Niemand accepteerde hem behalve Nienke,

maar ja wat kan één persoon veranderen.

Wij hadden de macht,

maar dom genoeg gaf hij het niet op en dat zou hem nog genoeg vernederende momenten bezorgen.

Justine: Wie wil er nou met zo’n varken op de foto?

 

Statie 4: Ontmoeting.

 

Wiesje.

Jezus ziet zijn moeder in de menigte,

het doet hem pijn zijn moeder zo te zien.

Jochem wil zijn moeder geen pijn of zorgen geven.

Zijn moeder beschermt hem,

biedt een luisterend oor en houdt van hem, daarom is het zo moeilijk om met haar over de situatie te praten.

 

moeder van Jochem (Silvia)

Onze Jochem werd op de basisschool ook al gepest vanwege zijn dikke verschijning.

Thuis vonden we hem niet dik;

we zijn zelf immers ook niet de slankste en op een bepaalde manier vonden we troost in het eten van lekkere dingen.

Ik verwende hem nu eenmaal graag door hem een goed gevuld broodtrommeltje mee naar school te geven iedere dag.

Als ik geweten had dat hij daarmee juist extra gepest werd had ik dat wellicht niet meer gedaan..

Ik kon er heel slecht tegen dat mijn lieveling

gepest werd op school en op een gegeven moment zat ik daar zo mee, dat ik me er zo over liep op te winden dat ik een licht hartinfarct kreeg.

Na dat infarct heeft Jochem me niet meer verteld over hoe het er op school aan toe ging en omdat hij verteld had dat hij na school bijles kreeg van zijn klasgenootje David ging ik er maar van uit dat het goed met hem ging.

Achteraf bleek dus dat hij me er niet mee wilde belasten en heeft hij het grotendeels in zijn eentje proberen te verwerken met af en toe een luisterend oor van zijn hond Simbad en van zijn vriendin Nienke.

Had hij me maar in vertrouwen genomen,

dan had ik hem eens even lekker kunnen knuffelen en hem kunnen laten weten dat hij er niet alleen voor stond.

 

Lied:   Hou me vast – De Dijk

(moeder)/Jochem)

als jij het niet meer weet         

als ik het niet meer weet

in het donker van je hoofd       

in de rimram van tijd

ze laten weinig heel

de bodem veel te heet

van waar je in gelooft

alle richting kwijt

hoe de tijd ook raast                                      

laat mij niet gaan

we moeten erdoorheen                        

maar haal me erdoorheen

als jij het niet meer weet                    

als ik het niet meer weet

je bent niet alleen                              

niemand is alleen

                                                                      

hou me vast

hou me vast

hou me vast

hou me vast

hoe de tijd ook raast

we komen erdoorheen

Als jij het niet meer weet

je bent niet alleen

 

hou me vast

hou me vast

hou me vast

hou me vast

 

Statie 5 en Statie 6: Helpen en troosten.

Wiesje.

Jezus draagt zijn kruis niet alleen,

Simon van Cyrene helpt hem.

Min of meer omdat hem dit wordt opgedragen.

Nienke helpt Jochem de zware last te dragen. Maar ook zij heeft soms het gevoel dat dit moet, hun ouders zijn immers bevriend.

Toch laat zij Jochem niet in de steek

 

Nienke (Elke)

Ik ken Jochem al van vroeger;

hij was mijn buurjongen toen we nog op de basisschool zaten.

Ook gingen we altijd samen met onze gezinnen op vakantie.

Jochem werd op de basisschool ook al altijd gepest en omdat ik het altijd voor hem opnam werd ik zelf dus ook gepest,

maar dat kon mij niet schelen.

Jochem en ik vonden samen een zwerfhond die we Simbad hebben genoemd en om beurten zorgden we voor hem.

Omdat Jochem zo’n verdriet had dat hij in 2B wederom werd gepest, heb ik Simbad bij Jochem gelaten om hem te troosten.

Bij mij en bij Simbad vond Jochem nog enigszins troost; wij waren zijn enige vrienden.

 

Lied:   You’ve got a friend – Carol King (vertaling)

 

wanneer je verdrietig bent, en vol met zorgen zit
en je hebt wat liefde en zorg nodig
en niets, helemaal niets gaat zoals je wilt
sluit dan je ogen en denk aan mij
en ik zal er snel voor je zijn
om zelfs je duisterste nacht op te lichten,

roep gewoon maar mijn naam,
je weet het, waar ik ook ben
ik kom naar je toe rennen
om je weer te zien,
winter, lente, zomer of herfst,
Je hoeft me alleen maar te roepen
en ik zal er voor je zijn
want je hebt een vriend,

als de lucht boven je donker wordt
en vol wolken
en die oude noordenwind begint weer te waaien,
hou je hoofd er dan bij

en roep m'n naam hardop,
dan zul je me gauw horen kloppen op je deur

roep gewoon maar mijn naam,
je weet het, waar ik ook ben
ik kom naar je toe rennen

om je weer te zien,
winter, lente, zomer of herfst,
Je hoeft me alleen maar te roepen
en ik zal er voor je zijn
want je hebt een vriend,
is het niet fijn om te weten
dat je een vriend hebt,
mensen kunnen zo koel doen,
ze zullen je pijn doen, en je alleen achterlaten
en zullen zelfs je ziel afnemen als je het toe laat,
maar laat het niet toe, hoor

roep gewoon maar mijn naam,
je weet het, waar ik ook ben
ik kom naar je toe rennen
om je weer te zien,
winter, lente, zomer of herfst,
Je hoeft me alleen maar te roepen
en ik zal er voor je zijn
want je hebt een vriend,

 

Statie 7: Vallen.

 

Wiesje

Jezus valt nog eenmaal onder het kruis,

verzwakt en kwetsbaar.

De menigte juicht, een paar genieten er zichtbaar van het schouwspel, anderen lopen met de grote groep mee.

Jochem geeft in zijn onwetendheid de grote groep een nieuwe reden voor pesterijen.

 

David (Roger)

Onder de kopieermachine hebben we het proefwerk Engels gevonden en iedereen krijgt daar een kopie van, behalve Jochem natuurlijk.

We leerden het van buiten en kregen een 9 of een 10 en Jochem heeft door gewoon hard te studeren zelf een 6 verdiend.

Hij heeft echter wel klassikaal aan de leraar gevraagd waarom hij geen papier heeft uitgedeeld gekregen en de rest wel en achteraf gezien blijkt dat de leraar Engels daardoor argwaan kreeg.

Hij heeft een en ander uitgezocht en uiteindelijk kreeg iedereen daardoor een 1 als cijfer en Jochem mocht zijn 6 houden.

Op zich wel leuk voor zijn cijferlijst maar niet voor zijn eigen persoontje;

We hadden weer een reden om hem het leven zuur te maken.

Toen ik me in hem probeerde te verplaatsen, kwam toevallig het navolgende nummer van Blöf op de radio; de tekst komt wel heel dicht in de buurt bij hoe ik me voel…

 

Lied:   Harder dan ik hebben kan – Blöf

 

Je buien maken vlekken

Op mijn hagelwit humeur

Ik heb m'n handen op je heupen

Maar m'n hoofd is bij de deur

Ze zeggen dat het went

Ik heb het geprobeerd

Maar hoe ik het ook wend of keer

Mn huis beschermt niet meer

 

Het regent harder dan ik hebben kan

Harder dan ik drinken kan

Het regent harder dan de grond aan kan

Harder dan ik hebben kan

 

Je buien zijn de wolken

Aan mijn hemelsblauw humeur

Ik heb m'n handen op je heupen

Maar m'n hoofd is bij de deur

Je ogen blijven grijs

Ontkennen elke kleur

 

Het is alsof hier niemand woont

Alsof er niets gebeurt

 

Het regent harder dan ik hebben kan

Harder dan ik drinken kan

Het regent harder dan de grond aan kan

Harder dan ik hebben kan

 

Je buien zijn te donker

Voor mijn hemelsblauw humeur

Want mijn hoofd is in de wolken

En m'n hand al bij de deur

 

Harder dan ik hebben kan

Harder dan ik drinken kan

Het regent harder dan de grond aan kan

Harder dan ik hebben kan

Het regent harder dan ik hebben kan

Harder dan ik drinken kan

Het regent harder dan de grond aan kan

Harder dan ik hebben kan

 
Statie 8. Troost.

 

Wiesje

Jezus zag de huilende vrouwen en zei:

 'Weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen.'

David, treur niet nu, straks kan het nog veel erger zijn.

 

 

David (Roger)

Jochem vond troost bij Nienke de Graaf;

Ze zaten samen in de klas en ze kwamen veel bij elkaar over vloer.

Zij was eigenlijk de enige die precies wist hoe hij zich voelde en wat er in hem omging.

Ze werd zelf gepest omdat ze het voor Jochem opnam en dat schiep een band.

Ze konden troost vinden bij elkaar;

soms alleen al door gewoon maar samen te zijn. Als zijn moeder hem vroeg of er iets aan de hand was dan had hij altijd een of ander smoesje.

Nee, dan mijn moeder en ik.

Da’s een verhaal apart.

We kunnen lang niet altijd door een deur samen maar dat komt omdat we eigenlijk precies hetzelfde in elkaar zitten.

We willen allebei het iedereen zo goed mogelijk naar de zin maken en dat kost een hoop denkwerk. Regelmatig komt het voor dat we door dat eindeloze gepieker juist de verkeerde beslissing nemen.

We menen er heel goed mee te doen en uiteindelijk pakt het verkeerd uit.

Af en toe verlang ik naar zo’n caravan net zoals Jochem een had;

gewoon om even op mezelf te zijn zonder dat gedoe van thuis om me heen.

Als puber wil je er alles aan doen om niet op je ouders te lijken,

maar als puntje bij paaltje komt en wanneer je jezelf recht in de spiegel aankijkt, moet je toch toegeven dat je wel erg veel op hen lijkt…..

 

Lied:   I would stay- Krezip (vertaling)

 

Als dit waar is, wat ik toen dacht,

wat zal ik dan nu denken
Zou ik blijven of liever weggaan
Ik ben bang dat ik helemaal niets zal vinden
en bang dat het er op uit zal lopen dat ik alleen ben
Maar ik

Ik moet leren, moet proberen, moet vertrouwen, moet huilen, moet zien,

moet weten dat ik mezelf kan zijn

En als ik zou kunnen, zou ik blijven
En als ze niet in de weg stonden
Ik blijf hier wel in de verte staren
maar ik zal opgroeien en net zoals jij zijn yeah

Ik zal opgroeien om net zoals jij te zijn, yeah

Ik zie alles, dat weet ik zeker,

maar ik weet niet wat goed is
Ik dacht dat ik het wist,

maar het liep helemaal anders

Ik ben bang dat ik niets zal vinden en bang dat ik alleen zal zijn
maar ik

Ik moet leren, moet proberen, moet vertrouwen, moet huilen, moet zien, moet weten dat ik mezelf kan zijn

En als ik zou kunnen, zou ik blijven
En als ze niet in de weg stonden
Ik blijf hier wel in de verte staren
maar ik zal opgroeien en net zoals jij zijn yeah
Ik zal opgroeien om net zoals jij te zijn Yeah

Ik wil je vertellen waarom zou ik het proberen
je bent alles wat ik nu nog kan zien
waarom zou ik het proberen
En ik wil het je vertellen
waarom zou ik het proberen
je bent alles wat ik nu nog kan zien
ik weet dat ik het zal proberen
Ik moet leren, moet proberen, moet vertrouwen, moet huilen, moet zien, moet weten dat ik mezelf kan zijn

En als ik zou kunnen, zou ik blijven yeah
En als ze niet in de weg stonden yeah
Ik blijf hier wel in de verte staren
maar ik zal opgroeien en net zoals jij zijn yeah
Ik zal opgroeien om net zoals jij te zijn, yeah
Zoals jij       

 

Statie 9: Vallen.

 

Wiesje        

Jezus valt voor de derde maal,

Ondanks de pijn geeft hij het niet op.

Dit is immers wat God met hem van plan was.

Jochem heeft zo vaak zijn uiterste best gedaan om geaccepteerd te worden.

Telkens wordt hij afgewezen.

Maar opgeven doet hij nog niet,

en weer wordt hij gekwetst.

 

Jochem (Joep)

We hadden klassenfeest bij onze klassenleraar Tino van Dijk.

Ik had eigenlijk geen zin maar ben toch maar gegaan; wat had ik immers te verliezen.

Er werd me op een gegeven moment gevraagd of ik mee wilde doen met een kaartspelletje waarbij de verliezer een likeurtje naar binnen moest werken.

Ik was allang blij dat het me gevraagd werd en voelde me er eventjes helemaal bij horen.

Het ging echter mis toen het likeurtje me niet goed viel en ik buiten in de tuin bij Van Dijk alles uitgekotst heb.

Ze vonden me een vies varken en hebben me in mijn eigen rotzooi laten rollen als straf.

David stond het van een afstandje te bekijken en ik heb hem letterlijk om hulp gevraagd.

Helaas had hij het te druk met zijn eigen sores en toen ben ik naar het meer gegaan.

Dit gedoe was echt de druppel.

Mijn emmer liep deze keer echt over.

Ik kon er echt niet meer tegen en besloot dat ik het deze wereld niet meer aan kon doen dat ik hier als mislukkeling rondliep en ik heb zelf op de deur van de hemelpoort geklopt of ik er asjeblieft binnen mocht….

 

 Lied:  Knockin’ on heaven’s door- Avril Lavigne (vertaling)

 

Mama neem deze badge van mij

Ik kan hem niet meer gebruiken

Het wordt veel de donker om hem te zien

Het voelt alsof ik op de hemelpoort klop

 

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel

 

Mama begraaf mijn geweren in de grond

Ik kan ze niet meer doodschieten

Die koude donkere wolk komt er aan

Het voelt alsof ik op de hemelpoort klop

 

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel

 

Controleer je eigen morele waarden.

Want jij staat tegenover je zwakke zelf.

Het enige waar je op kunt rekenen is de bank en de begrafenisondernemer.

En het zou vervelend zijn als je niet van het leven genoten hebt.

 

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel

Klop, klop op de deur van de hemel….

 

Statie 10. Eigen ik laten zien.

 

Wiesje.

Jezus' kleding word hem afgenomen,

en verdeeld onder de krijgsknechten.

De krijgsknechten zeiden tot elkaar;

'Laat ons dit niet scheuren, maar verloten. Hadden zij dan geen enkel medeleven?

Jochem, hadden de pesters dan nooit spijt?

Of was het een masker wat zij ophielden?

 

Sanne (Marianne)

Eigenlijk was ik toch wel degene die het heel erg bont heeft gemaakt.

Het was mijn idee hem niet op de klassenfoto te willen en het was ook mijn idee dat Jochem niet gebeld zou worden als we een uur lesuitval hadden.

Dat ik zijn pasfoto in mijn agenda plakte naast een nijlpaard was ook niet om over naar huis te schrijven..

Voor spijt is het nu te laat;

Jochem is er niet meer;

Hij kan niet meer door mij gepest worden maar ik kan hem ook niet meer laten weten dat ik eigenlijk niets tegen hem had.

Hij was gewoon een heel gemakkelijk slachtoffer en daar heb ik dankbaar misbruik van gemaakt.

Als ik heel eerlijk ben is het altijd mijn grootste angst geweest om zelf net zo erg gepest te worden als Jochem.

De enige oplossing die ik daarvoor kende was door zelf de grote pester uit te hangen zodat de rest van school te bang was om mij te pesten.

Vooral samen met Justin en Remco voelde ik me beresterk.

Beresterk, maar we zijn nu wel met zijn drieën van school getrapt omdat wij de meeste schuld hebben aan de dood van Jochem.

 

Statie 11, Vast in jezelf.

 

Wiesje

Jezus wordt aan het kruis genageld en kijkt neer op de menigte.

Temidden van de juichende en schreeuwende mensen, ziet hij zijn moeder, schreiend.

Als hij had ontkend, 'de koning van de joden'

te zijn, had hem dan een ander lot gewacht.. Misschien, maar dan was hij zijn waardigheid verloren.

Jochem, verraadde zichzelf niet.

Dit veroorzaakte uiteindelijk bij veel mensen een groot verdriet.

 

Jochem (Joep)

Ik ben benieuwd of ze spijt hebben van hun gepest.

Ze zijn nu wel van school gestuurd maar ik vraag me af of ze wel begrepen hebben wat ze me hebben aangedaan.

Ze hadden me zo vaak gepest dat ik er van overtuigd was dat het mijn eigen schuld was.

Ik dacht dat anderen ziek van me werden en dat ze dus alle reden hadden mij het leven zuur te maken.

Omdat ik het allemaal zelf op wilde lossen ben ik uiteindelijk helemaal vast komen zitten in mijn eigen zelf en ik zag geen andere uitweg meer dan mezelf en de wereld te verlossen van Jochem Steenman.

Mijn eigen ik heeft niemand me afgenomen;

dat heb ik uiteindelijk zelf gedaan.

 

Statie 12  Gebruik je stem.

 

Wiesje.

Na de dood en verrijzenis van Jezus maakte Paulus en de andere leerlingen Jezus bekend.

Zij gingen de wereld over om andere gelovigen te werven.

David overtuigt anderen door middel van campagnes tegen pesten, ter nagedachtenis aan Jochem. Nu laat David zijn stem horen, achteraf. Als hij of iemand anders dit initiatief eerder had genomen, was het misschien niet zo uit de hand gelopen en had Jochem nu nog geleefd.

 

David (Roger)

Het opstel wat we naar aanleiding van de dood van Jochem hebben moeten maken heeft me aan het denken gezet.

Met een schuldgevoel rond blijven lopen daar zou niemand iets mee opschieten.

Die gedachten heb ik gedeeld met Nienke en daar is iets heel moois uit voort gekomen ter nagedachtenis aan Jochem.

35

Middels onze schoolkrant waarvan ik deel uitmaak van de redactie, zijn we begonnen met een campagne tegen pesten.

Niet alleen om slachtoffers te helpen maar ook om de grote groep toeschouwers te manen tot actie.

De redactie was meteen heel enthousiast en we hebben het niet alleen schoolbreed aangepakt maar ook regionaal.

Er waren zelfs scholen die meteen tot actie overgingen!

Eindelijk durfde ik mijn ideeën kenbaar te maken en voor mijn mening uit te komen.

Ik heb zelf anderen van mijn plannen overtuigd en mijn boodschap wordt nu ook door anderen uitgedragen.

Net zoals Jezus het  heeft gedaan ruim 2000 jaar geleden.

Hij is voor ons gestorven en zijn dood heeft anderen bevrijd.

Jezus zei;        Wie komt er met me mee

                        Wees niet bang

                        Ik weet de weg…

 

Lied:   David’s song – Kelly Family (vertaling)

 

Wie met mij meekomt

Ben niet bang,

Ik weet de weg.

Wie met mij zingt

ben niet bang, ik wijs je de weg

wie met mij danst door de wereld

ben niet bang,

ik wijs je de weg.

 

Wij komen met je mee

Om de weg te zoeken

Om de ster te vinden

 

Wie met ons mee komt

Ben niet bang

We vinden de weg.

 

Wie met me meekomt om mij ster te bereiken

Ben niet bang

Ik wijs je de weg.

Wie is mijn vriend en loopt met me mee.

Zingt een lied

Wiens liefde zal er zijn

Zal de wereld veranderen

En me bevrijden.

 

Wij lopen met je mee

Wij zijn jou vrienden

Wij zingen een lied

Wij weten de weg.

 

Slotwoord door Pastoor en Sascha

 

Pastoor:

 

Lieve mensen, dit was het dan, na zoveel liedjes en teksten zijn we aan het einde gekomen.

Zoveel woorden, je wordt er stil van.

 

Sascha:

 

Maar dat is nou net niet de bedoeling!

Het is belangrijk dat je erover nadenkt.

Misschien kun je zelfs iets verbeteren aan jezelf.

Misschien moet je meer en vooral beter luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.

Te luisteren naar wat ze denken, voelen, vinden, zien en willen.

 

Pastoor:

 

Jochem zocht ook naar een luisterend oor om hem te helpen.

Jochem wilde zijn moeder sparen met zijn verdriet en daarom was Jochem heel blij dat hij zijn verhaal kwijt kon aan David.

Voor Jochem was David een lichtpuntje.

Net zoals Petrus Jezus in de steek liet,

liet ook David Jochem in de steek toen hij hem het hardste nodig had.

Jochem zag geen andere uitweg dan de dood.

 

Sascha:

Dood is eindig. Pesten kan opgelost worden,

deel dus je mening.

Iedereen heeft een mening

die gehoord mag worden.

Het is zo belangrijk om je stem te laten horen; vooral in verdrietige tijden.

Door een lach, een bemoedigend woord,

een troostende zin.

Wij, de mensen van de toekomst,

mogen in het voetspoor van Jezus mensen bemoedigen en steunen.

Door onze manier van leven,

door het gebruik van onze stem.

 

Pastoor:

Er zijn mensen die door zang anderen hoop en vertrouwen geven.

Er zijn mensen die hun stem in de politiek gebruiken om op te komen voor het belang van anderen.

Er zijn mensen die hun stem gebruiken om te troosten.

Er zijn mensen die hun stem gebruiken om mee te werken aan een betere wereld.

 

Sascha:

Zolang je jouw stem gebruikt tot hulp en steun van andere mensen en daardoor voor mensen een teken van hoop bent, gebruik je je stem goed.

Daardoor ben je dan voor de ander een lichtpuntje in het donker

Om dit niet te vergeten krijgen jullie nu een brandende kaars.

Samen:

Draag het licht uit naar de plek waar je woont.

Wij danken jullie dat jullie met ons hier samen wilden zijn.

 

 

 

“Goede Vrijdag Nu”