Goede Vrijdag nu 2002

 

Intocht Jeruzalem. "Hosanna"

Hosanna, hey sanna, Sanna Sanna Ho Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Hey. J.C. JC lach je niet naar mij ?
Sanna Ho Sanna Hey superster

Laatste avondmaal:

We zijn hier samen, groot en klein,

arm en rijk, man en vrouw.

Mensen die in de put zitten, mensen die gelukkig zijn of hopen het te vinden.

Ieder met zijn eigen gedachten, gevoelens en vragen.

Het is goed om stil te staan, stil te worden bij al het kwaad en onrecht dat in de wereld is.

Misschien vinden we samen de kracht om er een betere wereld van te maken.

Zoals Jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal deelde en zei:

"Blijf dit doen om mij te gedenken".

Zo willen wij ook vanavond met elkaar samen zijn, de pijn en verdriet met elkaar delen.

Wij willen samen deze viering maken en steun vinden bij elkaar.

Daarom geven we elkaar nu de hand zodat we samen een zijn.

Goede vrijdag,

de dag dat wij gedenken dat Jezus zoveel jaar geleden op afschuwelijke manier de dood vond.
Maar ook vandaag de dag worden mensen vermoord en door zinloos geweld uit ons leven weggerukt. Daarom is het goed samen stil te staan, stil te worden bij het kwaad dat in de wereld is.

 

Vertaling van lied "Superstar"

Elke keer als ik naar je kijk

Begrijp ik het niet

Waarom je dingen laat die je laat

Het loopt zo uit de hand

Je zou het beter in de hand kunnen houden

Als je het geplant zou hebben

Waarom koos je zo'n onwillige tijd

En zo'n vreemd land?

Als je nu zou komen

Zou je de hele wereld kunnen bereiken

IsraŽl in 4 BC had geen massa communicatie

Begrijp me niet verkeerd Begrijp me niet verkeerd
Begrijp me niet verkeerd Begrijp me niet verkeerd

Ik wil alleen weten Ik wil alleen weten
Ik wil alleen weten Ik wil alleen weten

Jesus Christus, Jesus Christus Wie ben jij? Wat heb je opgeofferd?

Jesus Christus, Jesus Christus Wie ben jij? Wat heb je opgeofferd?

Jesus Christus, Jesus Christus Denk je dat je bent wie ze zeggen dat je bent?

Jesus Christus, Jesus Christus Denk je dat je bent wie ze zeggen dat je bent?

  

Vertaling uit lied "Hosanna"

Hosanna, heysanna, Sanna Sanna Ho

Sanna Hey Sanna Ho Sanna

Hey. J.C.JC zou je voor me sterven ?

 

Tekst uit 'Daarom durf ik te dromen'
uit boekje 'op weg naar Pasen' van de Dalai Lama.

Daarom durf ik te dromen.

Dat de leugen ontzenuwd zal worden

dat je alleen bestaansrecht hebt

als je wit, christelijk, man, rijk en jong bent.

Dat de leugen ontzenuwd zal worden dat het aanvaardbaar is
dat een klein deel van de wereld rijk is,
terwijl de meerderheid leeft in armoede en een vroegtijdige dood sterft.

Dat de leugen ontzenuwd zal worden dat armoede, honger en machteloosheid
het gevolg zijn van culturele en religieuze opvattingen en praktijken.

Want ik heb een droom dat mensen elkaar zullen ontmoeten en verrukt zullen zijn

door het anders zijn van de ander, dat ze samen zullen dansen en zingen,

geloven en bidden, werken en wonen vieren en liefhebben kortom: samenleven.

En dat het grote geheim onthuld zal worden dat we allemaal gewone mensen zijn.

 

Tekst uit: 'Fuga van de vrouw'
van Alex Roeka uit programma boekje Internationaal Danstheater.

Ik zag je.

Ik keek in de spiegel van je ogen en even, in het onbewaakte ogenblik zag ik je.

Luister! Je bent mooi.

Ik zag wie je bent, ik zag het en jij zag mij.

Je keek in de spiegel van mijn ogen en jij zag me.

Maar toen... Luister!... Je zette je masker op, trok je harnas aan.

Je keek naar me, en ik kon je niet meer zien.

Natuurlijk ben je bang, bang om los te laten,

Als iedereen, om alleen te zijn,

om samen alleen te zijn, als je loslaat,

Luister! Ik ben ook bang, zonder masker, zonder harnas.
Ik ben ook bang, maar ik durf, ik ben niet bang.
Met de ziel onder de arm kunnen we elkaar vinden,
Zoals we elkaar zagen, even, in een onbewaakt ogenblik.

Luister! Ik zag je en jij zag mij,

Zoals we zijn, die we zijn, mooi, als iedereen en niemand.

Maar waarom luister je niet?

Ik zag je handen, je haar, je gezicht.

Ik keek in de spiegel van je ogen en ik zag je.

En jij zag mij ook. Even waren we bij elkaar, even,

In een onbewaakt ogenblik, als iedereen en niemand.

Luister toch!

Je kijkt naar me, maar waarom hoor je me niet?

Je ziet, maar je wilt me niet zien.

Mensen, van alles ontdaan van alles verstoken.

  

Vertaling lied: "Nothing else matters" van Metalica

Zo dichtbij, het maakt niet uit hoever
Het kan niet ver meer zijn van het hart
Voor altijd vertrouwen in wie we zijn.
Dat is het enige wat telt

Heb mezelf zo niet eerder opengesteld

't leven is van ons, we leven het op onze manier

Al deze woorden zeg ik niet zomaar

Dat is het enige wat telt

Ik zoek en vind vertrouwen in jou
Elke dag is voor ons iets nieuws
Open je gedachte voor een andere kijk
Dat is het enige wat telt.

 

Vertaling uit lied: "Everything 's allright"

Probeer je geen zorgen te maken

Probeer niet te denken aan problemen die je van slag brengen.

Want je weet niet

Dat alles goed is Ja, alles is goed

We willen dat je vanavond goed slaapt

Laat de wereld vannacht maar zonder je draaien

We redden ons wel

Dus vergeet ons vannacht maar.

Alles is goed Ja alles is goed!

Slaap maar, dan zal ik je troosten, je kalmeren en je zalven

Mirre voor je verhitte gezicht

Dan zul je voelen dat alles goed is

Ja, alles is goed.

Het is koel en de balsem is zoet

Voor het vuur in je hoofd en voeten

Sluit je ogen en ontspan je

Denk nergens aan vannacht

Want alles is goed Ja, alles is goed!

Slaap maar, ik zal je troosten Je kalmeren en zalven
Mirre voor je verhitte gezicht
Dan zul je voelen dat Alles goed is Ja, alles is goed
Het is koel En de balsem is zoet

Voor het vuur in je hoofd en voeten Doe je ogen dicht en ontspan je
Denk maar nergens aan vannacht.
Doe vannacht je ogen dicht en ontspan je, denk nergens aan.
Doe vannacht je ogen dicht en ontspan je, denk nergens aan.

Alles is in orde Ja alles is in orde.

 

Vertaling uit lied "Hosanna"

Hosanna, hey sanna, Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Hey. J.C.JC ben je er voor mij ?
Sanna Ho Sanna Hey superster

 

Tekst: 'Reflectie' uit boekje Bespiegeling.

Een spiegel laatje naar jezelf kijken

En spiegel confronteert je met jezelf

Een spiegel geeft je geheime prijs

Een spiegel vertelt je hoe je je voelt

Een spiegel legt je gedachten bloot

Een spiegel kan allerlei vragen bij je oproepen

Had ik toen niet beter?

Zou ik niet veel liever?

Was het wel verstandig?

Heb ik wel genoeg gedaan?

Had ik maar geluisterd

Was ik er wel toen men mij nodig had?

Als wij het over mochten doen,

zouden wij dan weer zo handelen?

 

Lied 'Signalen' van Herman van Veen

De dwaze moeders op het plein
Wier kinderen verduisterd zijn
en die nog steeds de jaren door roepen om gehoor
Ze schuifelen door het journaal
Geef hun een teken een signaal:
Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn,
dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn.
Gezinnen die de apartheidswaan meedogenloos uiteen liet slaan
Ze komen toch weer bij elkaar voor even maar want liefde is daar illegaal
Geef hun een teken, een signaal:

Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn,
at aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn.
Vervolgden om geloof op ras vervolgden om wat vader was
vervolgden met het schietgebed van Jezus, Marx of Mohammed
Vervolgden om een ideaal. geef hun een teken, een signaal:
Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn,
dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn.
De dwaze moeders op het plein,
wier kinderen verduisterd zijn en die nog steeds de jaren door............

 

Vertaling uit lied "Hosanna"

Hosanna, hey sanna, Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Hey. J.C.JC wil je voor me vechten ?
Sanna Ho Sanna Hey superster

 

Vertaling uit lied: "'I don't know how to love him"

Ik weet niet hoe van hem te houden

Ik weet niet waarom hij me zo roert

Hij is een man- zoals alle anderen

Zoals iedereen die ik ken

Hij maakt me zo bang

Wanneer hij dood is zou hij me dan met rust laten

Houdt hij ook van me

Geeft hij om me

  

Tekst: "Lamp voor je voet"
van Ingrid Hoogendoorn uit een zoutkorrel voor elke dag'.

Als de duisternis om je heen valt En je de weg compleet verloren bent
Als je geen hand voor ogen ziet En je je koud en eenzaam voelt Vertrouw op mij, ik wijs je de weg

Als je voelt dat je niet verder komt En je de grip op de dingen verliest
Als je leven in elkaar dreigt te storten
En je je machteloos en verloren voelt Hou je vast aan mij, ik wijs je de weg

Als je geen uitweg meer ziet En je de moed begint te verliezen
Als je niet meer weet waar te beginnen En je je verdrietig en verward voelt Geloof in mij, ik wijs je de weg

Ik ontsteek een lantaarn voor jou Die licht en warmte kan geven

Die je mee kunt nemen, waarheen je ook gaat

En mocht de vlam ooit doven Weet dan dat ik altijd in de buurt ben Om het vuur opnieuw te ontsteken.

 

Tekst: 'Polariteit' van JL uit "Een zoutkorrel voor elke dag".

Omdat ik van je hou

Laat ik los

Geef ik je de kans jezelf te zijn

Omdat ik van je hou

Hou ik je vast

Til ik je op als je niet meer kunt

Omdat ik van je hou

Laat ik je los

Vrij om je eigen beslissingen te nemen

Omdat ik van je hou

Hou ik je vast

Een arm om je heen als je alleen bent

Ik laat je los en hou je vast
Geef je de vrijheid Hou je dichtbij
Laat je leven Samen met mij

 

Vertaling van lied: "Could we start again please."

Ik heb er voor geleefd om je te zien

Ik had voor je willen sterven

Maar dit had ik niet gedacht

Dit is volkomen onverwacht

Wat moet ik nu?

kunnen we alsjeblieft opnieuw beginnen ?

Ik was de hele tijd vol hoop

En nu voor het eerst

Denk ik dat het mis gaat

Alsjeblieft, vertel me

Dat dit een boze droom is

Of kunnen we alsjeblieft opnieuw beginnen ?

Ik denk datje het nu wel duidelijk hebt gemaakt

Je bent zelfs iets te ver gegaan

Om ons de ogen te openen

En voordat het te erg wordt

Kunnen we er beter mee ophouden

Dus kunnen we alsjeblieft opnieuw beginnen ?

Ik heb er voor geleefd om je te zien

Ik had voor je willen sterven maar dit had ik niet gedacht

Dit is volkomen onverwacht

Wat moet ik nu?

Of kunnen we alsjeblieft opnieuw beginnen ?

Ik denk datje het nu wel duidelijk hebt gemaakt

Je bent zelfs iets te ver gegaan

Om ons de ogen te openen

En voordat het te erg wordt

Kunnen we er beter mee ophouden

Dus kunnen we alsjeblieft opnieuw beginnen ?

 

Vertel me wat je denkt

Over je vrienden aan de top

Nu, wie denk je dat naast jezelf,

Was de beste van allemaal

Buddah was hij ....

Is hij daar waar jij bent?

Kon Mohammed een berg verplaatsen

Of was dat alleen PR

Was het de bedoeling om zo te sterven

Of was dat een fout

Wist je van je vieze dood

Begrijp me niet verkeerd Begrijp me niet verkeerd Begrijp me niet verkeerd Begrijp me niet verkeerd

Ik wil alleen weten Ik wil alleen weten
Ik wil alleen weten Ik wil alleen weten

Jesus Christus, Jesus Christus Wie ben jij? Wat heb je opgeofferd?

Jesus Christus, Jesus Christus Wie ben jij? Wat heb je opgeofferd?

Jesus Christus, Jesus Christus Denk je datje bent wie ze zeggen datje bent?

Jesus Christus, Jesus Christus Denk je datje bent wie ze zeggen datje bent?

 

Tekst: 'Verder leven' van Karin,
uit 'een zoutkorrel voor elke dag'

Sommige gebeurtenissen vergeet je nooit.
Die staan in je geheugen gegrift, die zijn op je netvlies gebrand.

Maar soms is het toch beter om gebeurtenissen te vergeten...
om verder te leven.

Vertaling van lied 'He's got A way' van Billy Joel.


Hij heeft iets over zich Ik weet niet wat het is

Maar ik weet dat ik niet zonder kan

Hij heeft een manier om je blij te maken Ik weet niet wat het is

Maar er hoeft niet altijd een reden voor te zijn

Hij heeft een glimlach die geneest Ik weet niet wat het is

Maar ik moet lachen als ik me beter voel

Hij heeft een manier van praten Ik weet niet wat het is

Maar het tilt me op in mijn bestaan Overal........

Hij komt bij me als ik in de put zit En inspireert me zonder geluid

Hij raakt me aan en ik voel me weer goed

Hij heeft een manier om te laten zien Dat, als ik open voor hem sta Ik de kracht vind om door te gaan

Hij heeft een licht rondom hem En overal waar hij komt

Omringen miljoenen dromen van liefde hem Overal......

Hij komt bij me als ik in de put zit En inspireert me zonder geluid

Hij raakt me aan en ik voel me weer goed

 

Hij heeft een glimlach die me geneest Ik weet niet wat het is

Maar ik moet lachen als hij mij beter maakt

Hij heeft iets over zich Ik weet niet wat het is

Maar ik weet dat ik niet zonder kan Zeker weten.....

Slot

Dit lijkt het einde, wij weten dat dit niet zo is.
Zoals na een lange koude winter, het eindelijk weer lente wordt.
Dan bloeien er weer bloemen,

en komen er weer knopen aan de takken.

Takken die bijna dood leken te zijn.
Daarom willen wij nu bloemen en lentetakken onder het kruis van Jezus leggen,
omdat wij willen geloven in een nieuw leven, een nieuw begin.
Ook ontsteken wij een kaars, licht, een teken van hoop.

 

Vinkel, 29 maart 2002